Novi list

Vjesnik

Večernji list

GRADNJA - stručni časopis

 

 

 

 

LINKOVI:

http://www.hkie.hr

http://www.mgipu.hr

http://www.mzss.hr

http://www.vecernji.hr/zagreb/stanari-tomiceve-bijesni-zbog-jake-buke-sa-strossa-clanak-496775


http://www.youtube.com/Zagreb

MJERENJE I PREDVIĐANJE BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE

mr.sc. Zijad Lelić, dipl.ing.el.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike

Zagreb, Remetinečki gaj 22a  
   
Tel. : 01 6543 171; Mob.: 098 928 6016; e-mail: gis.prom@xnet.hr; zijad.lelic@gisprom.hr ; web: www.gisprom.hr

 

Poslovi projektiranja i stručnog nadzora, tehničko ispitivanje i analiza, te obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave . Stručni ispit-akustička mjerenja.

 

Brüel&Kjar2260

 

MJERENJA RAZINE BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE

IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA TEMELJEM MJERNIH REZULTATA I VAŽEĆIH PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD BUKE

SAVJETUJEMO ŠTO PODUZETI KAKO BI SE BUKA SVELA NA DOPUŠTENU RAZINU

BUKA OPĆENITO:
Mjerenje buke je mjera zaštite radi provjere i stalnog nadzora stanja buke u cilju sprečavanja nastajanje, odnosno smanjenja postojeće buka na dopuštenu razinu.
Bukom se naziva svaki neželjeni zvuk. Buka štetna po zdravlje je svaki zvuk koji prekoračuje najviše dopuštene razine utvrđene provedbenim propisima.
Izvor buke je svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvori buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Zaštita od buke je jedan od bitnih zahtjeva za građevinu. (1) Svaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.

Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: zaštita od buke tako da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.

KORISTITE NAŠE PREDNOSTI I OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

  • Najniže cijene
  • Brza i kvalitetna usluga

Usluge obavljanja sporednog zanimanja

7.20 - TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZA

7.12 - INŽENJERSTVO I SNJIM POVEZANO TEHNIČKO SAVJETOVANJE

KONTAKT
Tel.: 01 6543 171
Mob: 098 928 6016
USLUGE

MJERENJE RAZINE BUKE I UTVRĐIVANJE IZLOŽENOSTI BUCI U RADNOJ OKOLINI

PRI OSNIVANJU PRIVATNE PRAKSE:

  • ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE
  • OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE
  • ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU I FIZIKALNU TERAPIJUJU
  • DENTALNE LABORATORIJE
  • POLIKLINIKE