Izvori buke - područje oštećenja sluha


90,0 dB (A)


100,0 dB (A)