PROJEKTIRANJE I STRUČNI NADZOR

  • Akustika
  • Zaštita od buke
  • TK - Telekomunikacijske mreže
  • EKK - Elektronička kabelska kanalizacija
  • Gromobranske instalacije
  • Elektroinstalacije jake i slabe struje

 

Gis-prom

mr.sc. ZIJAD LELIĆ , dipl.ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike

ODOBRENJE
za obavljanje SPOREDNIH ZANIMANJA
Tehničko ispitivanje i analiza
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Redni broj: 8632
 

KONTAKT

Zagreb, Remetinečki gaj 22a

Tel.: 01 6543 171

Mob: 098 928 6016

gis.prom@xnet.hr

zijad.lelic@gisprom.hr

 

Referenc

 

Pojmovi

Telekomunikacijske mreže